Om Vest Administrationen A/S

Vest Administrationen A/S er et administrationsselskab for ejer- og andelsboligforeninger samt gårdlaug. Vi blev etableret i 1991 og administrerer i dag flere end 330 boligforeninger og gårdlaug, som vi har et tæt samarbejde og individuelle aftaler med.

Vi beskæftiger aktuelt 27 medarbejdere. Se oversigt over medarbejdere og direkte kontaktoplysninger her.

Vi lægger vægt på et højt informationsniveau, som sikrer, at bestyrelsen og medlemmerne får et præcist overblik over foreningens daglige virke. Vi har et højt uddannelsesniveau og lang erfaring inden for ejendomsadministrationsbranchen, og kan derfor til stadighed opfylde de løbende krav, som foreningerne stiller.

Foreningens kontaktperson(er):

Peter Lykkeby

Ejendomsadministrator

plo@vestadm.com